Ordensregler for fiskeri og færdsel på Glenstrup Sø

1

Alle der ønsker at fiske på Glenstrup Sø skal foruden Statens lovpligtige fisketegn, have fiskekort til Glenstrup Sø.

2

Fiskekortet er personligt og gælder kun i anførte tidsrum. Kortet skal altid medbringes, og på opfordring fremvises for enhver lodsejer og for enhver, der selv fremviser gyldigt fiskekort samt for områdets fiskebetjente.

3

Kortholderen er pligtig til at fremvise sin taske på forlangende af den retmæssigt kontrollerende.

4

Skilte samt fredede og forbudte områder skal respekteres og kortholder må selv sikre, at der er lovlig adgang til de anvendte områder. Ved de på kortet med rødt afmærkede bredder og områder, er der adgang og ophold forbudt.

5

Der må i Glenstrup Sø kun fiskes med stang og snøre. Garn og rusefiskeri er IKKE tilladt.

6

Fiskeri efter ål i Glenstrup Sø er forbudt.

7

Ved sejlads skal der vises nødvendigt hensyn, og sejlhastigheden må ikke overstige 5 knob.

8

Af hensyn til lodsejere og fugleliv må der ikke sejles og fiskes nærmere end 25 meter til sivområder og bred.

9

Der må kun udsættes både efter aftale med lodsejeren. Lodsejerens anvisninger skal respekteres.

10

Mindstemål for ørred i Glenstrup Sø er 40 cm. Mindstemål og fredningstider for andre fisk fremgår af Ferskvandsfiskerilovens bestemmelser.

11

Vær med til at passe godt på søen og lodsejernes effekter. Fjern aldrig hegn eller led, og efterlad aldrig madpapir, flasker, dåser eller fiskeredskaber - hverken på bredden eller i søen.

7f053e6bd6095530b0805769bce641bd