Foreningens formål er, med respekt for gældende lovgivning, at:

1. Virke for et godt miljø
2. Bevare landsskabsmæssige kvaliteter
3. Varetage fællesskabets interesser overfor offentlige myndigheder
4. Styre fiskeriet for andre end lodsejerne

Foreningen er medlem af Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark

 

 

 

Besøgstæller

Lodsejerforeningen

Om Lodsejerforeningen kan det fortælles, at den blev oprettet i 1990.

Ophavsmanden til foreningens start har, nu afdøde Jonna Nielsen fra Fiskerhuset i Glenstrup. Siden er lavet for at hjælpe med adgang til Glenstrup Sø. Dette både i forhold til fiskeri, isfiskeri og fiskekort samt hvordan søen kan bruges, når interessen er dyreliv og planteliv.
Tunneldalens sø og omegn indeholder masser af muligheder for f.eks. fotografering, botanisering i spændende planter og fugleobservation. Lokalhistorisk og geologisk er søen også interessant, med spor af mennesker langt tilbage, i form af gravhøje, sten-monumenter, helligkilder osv.

Glenstrups oprindelige navn

På gammelt dansk hed byen Glenstrup “Gledingstorp

Stednavnet kendes fra før 1177 som Gledingstorp, af Glæthing ‘den skinnende’, gammelt navn på Glenstrup Sø, og -torp ‘udflytterby’.