Glenstrup Sø er en dyb tunneldals-sø med mange skrænter

Glenstrup Sø er 4-5 kilometer lang og ligger i øst-vestlig retning, hvilket gør søen meget vindfølsom. Søen har 3 odder, der gør det muligt at fiske fra båd, næsten lige meget hvor vinden kommer fra. Men det er naturligvis bedst, hvis den kommer fra en nordlig eller en sydlig retning. Søen er lavvandet i Søhalsen – afløbet mod vest – mens den er dybere og mere stenet mod øst. Pas på at du ikke går på grund på Glenstrup Odde, som går meget langt ud, før den forsvinder i dybet.

Glenstrup sø er en del af Skals Å’s vandsystem. Den ligger i en lang tunneldal, der strækker sig fra egnen lige syd for Mariager Fjord ved Kastbjerg, gennem Glenstrup Sø, til Tjele Langsø. Dalen er skabt af strømmende smeltevand under istidens kilometertykke isdække, der har gravet søen ud i de omgivende morænebakker. Glenstrup sø er den største sø i Nordjylland (384 ha) og er samtidig en af Danmarks dybeste søer med en maksimaldybde på ca. 35 meter.

Grundvandet bryder frem som kilder og væld mange steder på bredden og skrænterne mod søen. Fænomenet skyldes vandbevægelser fra bakkedragene omkring søen, kombineret med vandstandsende lerlag i undergrunden. Ud over de kendte helligkilder Marekilde og Torekilde i Glenstrup findes hundredvis af store og små kilder omkring søen. Når søen er islagt viser våger langs bredden, at kilderne også findes på søens bund. Kildevandet er 7-8 grader varmt året rundt.

Isfiskeri

 Færdsel på isen er på eget ansvar. Der skal indløses fiskekort, som ved alm. fiskeri.
Børn under 15 år gratis.

Fisk - mindstemål

 

Almindelig ørred 40 cm
Sandart 50 cm
Aborre Ingen minimum
Gedde 60 cm
Helt 36 cm
Ål Må ikke fanges

Fredningstid

 

Ørred 16.11. - 15.1.
Sandart 1.05. - 31.05
Gedde 15.3. - 30.4.
Helt 1.11. - 31.1.
Aborre ingen