Tidsplanen ikke helt

posted in: 2017 | 0

Kære alle! Som I nok har opdaget så holder tidsplanen ikke helt.Onsdag i sidste uge sad maskinen fast ude i tagrørsmassivet og det har givet anledning til forsinkelse og en lidt ændret strategi.De kører nu med to maskiner for at … Continued

Opstart

posted in: 2017 | 0

 Kære alle! Vi havde et godt opstarts møde med entreprenøren og rådgiveren i tirsdags – og det er aftalt at vi begynder med at slå tagrør og graven rende i søhalsen i næste uge.Entreprenøren forventer at hele næste uge vil … Continued

Vi har været i dialog med…..

posted in: 2017 | 0

Kære alle (følgegruppe, arbejdsgruppe og lodsejere). Vi har været i dialog med NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) omkring placering af vedligeholdelsesansvaret i søhalsen. Konklusionen er at kommunen, som tilsagnshaver og projektejer, tager ansvaret for passage gennem renden de første 5 … Continued

Fælles opstarts-møde

posted in: 2017 | 0

Kære alle – følgegruppe, lodsejere, og arbejdsgruppen ’Østerkær Bæks Venner’ Til jeres orientering har vi netop arrangeret et fælles opstarts-møde med rådgiver og entreprenør ved søhalsen                             … Continued

Sket siden sidst

posted in: 2017 | 0

Kære følgegruppe Hvad er der sket siden sidst (juli 2016) Projektet har været gået i stå (i hvert fald ud af til) siden efter sommerferien sidste år. Dette skyldes primært at der har været en løbende debat omkring den projekterede … Continued

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy