vandstanden i Glenstrup Sø.

posted in: 2019 | 0

Kære alle.Endelig er vi klar med en opfølgning på aftenmødet den 26/11 i Vester Tørslev Forsamlingshus om vandstanden i Glenstrup Sø.Vedhæftet er således et referat fra aftenen samt oplægget.Referat og oplæg findes ligeledes på hjemmesiden for Fælles Forandring https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring#FAQ_8A2418B63D604D549FBA88D45CCB595D Opsamling … Continued

Økologisk Landsforening

posted in: 2019 | 0

Kære alle Jeg deler lige en artikel fra Økologisk Landsforening, som sammen med Landbrug og Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug repræsenterer jordbrugserhvervene i projektets styregruppe. Jeg har sendt dem et billede fra Glenstrup Sø, så de kan skiftet det her under … Continued

Generalforsamling

posted in: 2018 | 0

Lodsejerforeningen Glenstrup Sø Generalforsamling 15-3-2018 kl. 19,30 i .V. Tørslev forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 4.Valg til bestyrelsen og suppleant. (På valg er Claus Nielsen og Stella Andersen) 5.Valg af revisor … Continued

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy