Generalforsamling

posted in: 2018 | 0

Lodsejerforeningen Glenstrup Sø Generalforsamling 15-3-2018 kl. 19,30 i .V. Tørslev forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 4.Valg til bestyrelsen og suppleant. (På valg er Claus Nielsen og Stella Andersen) 5.Valg af revisor … Continued

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy