Vi har været i dialog med…..

posted in: 2017 | 0

Kære alle (følgegruppe, arbejdsgruppe og lodsejere).

Vi har været i dialog med NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) omkring placering af vedligeholdelsesansvaret i søhalsen.

Konklusionen er at kommunen, som tilsagnshaver og projektejer, tager ansvaret for passage gennem renden de første 5 år, hvorefter det så er lodsejernes ansvar – med mindre andet bestemmes inden da, i forbindelse med en regulativrevision.

Dette kommer sig af en pligt til at opretholde projektet som projekteret. Opretholdelsespligten er en del af tilsagnet og er gældende i 5 år fra projektet er afsluttet.

Jeg håber meget at det kan give jer lidt ro til en start, om ikke andet.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710
mebra@mariagerfjord.dk

Print Friendly, PDF & Email