Lodsejerforeningen Glenstrup Sø

Generalforsamling 30-3-2022 kl. 19,30 i .V.Tørslev forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen og suppleant.(På valg er Stella og Claus)
5. Valg af revisor og revisor suppleant.(nuværende Torben Halkjær)
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret)
7. Behandling af indkomne forslag..(skal være formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)
8. eventuelt.


Efter generalforsamlingen får vi besøg af Steen Kaalby.
der vil fortælle om Glenstrup Søes restaureringsprojekt.


Kontingent kr. 50,00 indbetales på kontonr. 9319 0002405334 (husk afsender)


Lodsejerforeningen Glenstrup Sø

Print Friendly, PDF & Email