Kære følgegruppe

posted in: 2016 | 0

Kære følgegruppe

Foråret er godt på vej og således er også detailprojektering og modellering af vores projekt ved ålekisten og i søhalsen. Vi har fodret konsulenten med diverse data og venter nu på et første udkast snart. Vi planlægger at afholde et borgermøde alla sidst, i starten af april måned, hvor vi vil fremlægge projektet og tage imod alles kommentarer. Der kommer selvfølgelig en endelig invitation ud.

Samme dag inden borgermødet, vil konsulenten og jeg gerne tilbyde at holde et møde med jer i følgegruppen. Det vil give en mulighed for en endnu tættere dialog. Lad mig høre om I er interesseret i dét.Uanset, så vil jeg sende jer udkast til detailprojektering og skitser forud for mødet (med forbehold for at konsulenten når at levere). Bagstopperen for den proces vi er i lige nu i projektet er den 1. juni, som er fristen for hvornår vi skal indsende to bindende entreprenørtilbud på anlægsdelen til NaturErhvervstyrelsen.

Frem mod 1. maj skal vi således nå at færdiggøre detailprojekteringen, indeholdende en endelig løsning omkring ålekisten, tagrørene og vandstanden i søen.

Den færdige detailprojektrapport skal dernæst danne grundlag for en tilbudsindhentning i maj måned, hvor de bydende entreprenører skal have minimum to uger til tilbudsudarbejdelsen. Så der er nok at se til. Jeg og konsulenten Dennis, vil selvfølge være at træffe på mail og telefon under hele forløbet. Det vil også være muligt for mig alene at holde flere møder med jer, hvis det skulle blive nødvendigt.’ Jeg vil lige benytte lejligheden til også at give en status på stemmet ved ålekisten. Som I ved, så logger vi jo 24-7 vandstanden i søen. Jeg har kopieret sammenhængen mellem vandstand og nedbør fra 1. december til i dag ind herunder.

Dags dato er vandstanden 49 cm + 13,39 = 13,88 DVR 90 (flodemålet er 14,02 DVR 90) og nedbøren er 0,0 mm. Vi er altså lige nu godt fra flodemålet.

Men sådan var det ikke i december, hvor lodsejerforening også kontaktede os omkring den høje vandstand. Den 17/12 trækker vi således ét stem og den 27/12 endnu et stem (det sidste). Flodemålet var marginalt overskredet den 28.-29. december efter en monster regn den 26.-27. december. Alle stem er stadig trukket.

Det var vist alt for nu.

Ring eller skriv endelig hvis det giver anledning til spørgsmål!

Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710
mail: mebra@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Print Friendly, PDF & Email