Julegaver til alle

posted in: 2016 | 0

Kære følgegruppe

Der er julegaver til alle i år- også til fisk og fauna i Kongsvad Mølleå og Glenstrup Sø!

Vi har nemlig i går modtaget NaturErhvervs endelige tilsagn til projektet med at genskabe passage i afløbet fra Glenstrup Sø! Vi vil efter nytår mødes med konsulenten, som stadig er Rambøll (Dennis), for at lægge en tidsplan. I første omgang drejer det sig om detailprojekteringen, som i dette projektet er ret omfattende, da der skal opsættes en model af systemet, der kan hjælpe os med at beregne den rigtige vandstand i søen. Dernæst skal projektet myndighedsbehandles, dvs. det skal godkendes efter Vandløbslov, Naturbeskyttelsesloven og VVM mv (inkl. 4 ugers høring og 8 ugers klagefrist).

Slutteligt kan alt det praktiske arbejde igangsættes. I vil selvfølgelig jævnligt blive orienteret og inddraget, når det giver mening. Har I spørgsmål, kommentarer eller bekymringer, så ring eller skriv endelig til mig.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår!!

Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000 Telefon direkte: +45 97113710
www.mariagerfjord.dk

Print Friendly, PDF & Email